Igraonica s elektroničkim muzičkim instrumentima

Švicarski Muzej i centar za elektroničke muzičke instrumente (SMEM) nedavno je pokrenuo kampanju prikupljanja sredstava kako bi financirao izgradnju novog odjela muzeja pod nazivom “Igraonica”.

Muzej i centar za elektroničke muzičke instrumente nalazi se u švicarskom gradu Fribourgu, i trenutno izlaže najveću kolekciju sintesajzera na svijetu. U kolekciji se nalazi preko tisuću sintesajzera koji su proizvedeni u posljednjih 70 godina, te također i preko pet tisuća ostalih elektroničkih instrumenata.

Elektronički muzički instrumenti su oni instrumenti koji proizvode ili modificiraju zvuk korištenjem električkih i elektronskih dijelova. U takvoj glazbi, skladatelj je taj koji određuje koji će elektronski uređaj upotrijebiti. Instrumenti kao što je električna gitara, koja proizvodi zvuk akustički ili mehanički, ali koristi električno ili elektronsko pojačalo zvuka, također se smatraju elektroničkim instrumentima.

Sintesajzer je specifičan elektronički muzički instrument koji stvara audio signale, koji se mogu prevesti u zvuk. Sintesajzeri mogu imitirati tradicionalne muzičke instrumente, kao što je klavir, flauta, vokali ili prirodne zvukove kao što su valovi oceana.

Usprkos tome, njihova izgradnja te zvuk koji proizvode su relativno slični zvuku koji proizvode njihovi neelektronički dvojnici.

Igraonica s elektroničkim muzičkim instrumentima za mlade i odrasle

Igraonica će biti “mjesto posvećeno učenju o elektroničkim muzičkim instrumentima, kao i sviranju na njima te sudjelovanju u njihovoj nevjerojatnoj povijesti.” Također će biti prostor za radionice, događanja, govornike, privatna snimanja, poduke te zabave.

Posjetitelji će u prostoriji moći svirati na rotirajućoj skupini od 50 različitih sintesajzera i efekata, koji će se mijenjati svaka tri mjeseca.

Muzej, kao neprofitna organizacija, prikuplja novac preko platforme Kickstarter kako bi čim prije osigurala sredstva za izgradnju igraonice, a cilj je da igraonica bude spremna za otvaranje krajem godine.

Kickstarter je američka platforma preko koje je moguće prikupljati sredstva za kreativne projekte, kao što su neovisni filmovi, videoigre, muzika, kazališne predstave, stripovi, novinarstvo i slično.

Donatori s Kickstartera imat će povlastice za studentske ulaznice, a ovisno o visini donacije moći će dobiti i posebnu ploču ili poduku u prostorima Muzeja.