Instrumenti pokretani snagom prirode

Na svijetu postoji nekoliko orgulja pokretanih prirodnom energijom vode – korištenjem niza cijevi, vodene orgulje uz interakciju s morskim valovima proizvode različite zvukove. Naše gore list, zadarske Morske orgulje, spektakularan su primjer takve vrste muzičkog instrumenta.

Ispod mramornih stepenica na obali zadarske rive, more daje muzičku inspiraciju i stvara harmonične zvukove koji se spajaju s prirodnim zvukovima mora. Svi posjetitelji ove spektakularne muzičke instalacije na zapadnoj obali zadarskog poluotoka u prilici su čuti najčudnije zvukove koji struje zrakom.

Morske orgulje kreirao je umjetnik i arhitekt Nikola Bašić godine 2005-te uz konzultaciju s glazbenikom Ivicom Stamaćom, koji je izabrao tonove i akorde prema glazbenoj matrici klapske pjesme. Bašić je rođen i odškolovan na otočiću Murteru, južno od Zadra. Studirao je arhitekturu i urbanizam, te osvojio projekt dizajniranja instalacije koja bi dočekala posjetitelje pri iskrcavanju na obalu.

Morski instrument sastoji se od 35 cijevi koje su ugrađene u pod, a vanzemaljske zvukove proizvode valovi mora. Uz pomoć stručnjaka u hidraulici mora te muzičkih stručnjaka, Bašić i njegova ekipa sagradili su instrument kojeg pokreće more, ali i njegovo kućište, napravljeno od niza stepenica koje vode k moru.

U ponešto udaljenijoj Britaniji, Orgulje plime sagrađene su četiri godine ranije od zadarskih Morskih orgulja, a dizajnirali su ih umjetnici Liam Curtin i John Gooding. Izrađene su od betona, čelika, cinka i bakra. I ove orgulje pokreće prirodna snaga mora, prolazeći kroz 18 cijevi orgulja koje se nalaze unutar instalacije i čiji ton odgovara harmonijske skale u B molu. Porast razine morske vode prilikom plime pokreće zrak u cijevima, koje potom proizvode zvuk orgulja. Najbolje vrijeme za slušanje Orgulja plime jest dva do tri sata prije same plime.

Ovakvi prirodno pokretani instrumenti dio su male grupe muzičkih instrumenata koji sviraju bez dodatnog ljudskog utjecaja, a u koje se ubrajaju vjetrena harfa te zvona pokretana vjetrom.