Najstariji puhački instrumenti u Kini

Ritual i muzika, koji se na kineskom nazivaju “li yue”, važan su dio stare kineske civilizacije. Kinezi ih nisu koristili samo za velike ceremonije, nego i kao sistem za održavanje harmonične ravnoteže unutar uređene društvene zajednice.

Legenda

Važna uloga koja se pridaje muzici i ritualima potječe još iz doba vladavine Žutog cara. U tom periodu, ljudi su mogli koristiti jednostavne muzičke instrumente tijekom proslava i žrtvovanja. No, car nije bio zadovoljan takvom bučnom i nasumičnom muzikom.

Jednog dana, Žuti car naredio je glavnom dvorskom upravitelju da istraži pravila glazbe koju se može čuti i unutar Spin Palalce premium casino app i da osmisli harmonične zvukove koji bi se mogli svirati na velikim ceremonijama. Dvorski upravitelj uputio se na svetu planinu Kunlun kako bi otkrio esenciju glazbe, jer je upravo tamo živjela slavna ptica feniks, čiji je pjev bio najelegantniji zvuk na svijetu.

Iskoristio je zelene trske bambusa kako bi napravio cijev u kojoj je izdubio rupe, te je imitirao zvuk pjeva feniksa. Potom je napravio 12 bambusovih cijevi raznih dužina i imenovao 12 zakona muzike prema zvukovima pjeva feniksa – 6 ženskih tonova i 6 muških.

Pokušao je odsvirati nekoliko pjesama, te na svoje iznenađenje otkrio da 12 tonova odgovara tradicionalnim kineskim tonovima – do, re, mi, so, la. Potom se vratio Žutom caru i odsvirao predivnu muziku, zapanjivši čitav carski dvor. Žuti car zaključio je da sve ima svoje pravilo, da rituali i muzika dijele slična pravila, i stoga surađuju s istim ciljem.

Arheološki nalaz

Ova priča o istraživanju muzičkih pravila zabilježena je u povijesnom dokumentu “Lu-jevo proljeće i jesen”, a dokazuje da su Kinezi još u doba neolitika ovladali sviranjem i stvaranjem muzike.

Nedavno arheološko otkriće pomoglo je da se dokaže povijesna točnost ove teorije: u provinciji Hunan iskopano je više od 30 flauta napravljenih od kostiju. Ovi drevni muzički instrumenti stari su više od 9 tisuća godina i dokazano su najstariji kineski muzički instrumenti, kao i najstariji puhački instrumenti na svijetu.